مرد و زن نداره، عجله کن!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به دلیل مسائل فرهنگی در همه‌جای دنیا،

خانم‌هایی که ایست قلبی پیدا می‌کنند

و نیاز به احیای قلبی ریوی دارند،

شانس کمتری برای احیا شدن توسط

افراد حاضر در صحنه دارند.

اگر احیا بلد هستیم نباید درنگ کنیم.

هر ثانیه ارزشمند است.

اگر هم بلد نیستیم لطفا یاد بگیریم.