مقابله با آلودگی هوا وظیفه دولت‌ها است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

زمین پاک، قلب سالم

مقابله با آلودگی هوا وظیفه دولت‌ها است. ولی ما هم
باید تلاش کنیم هر چه می‌توانیم از بیشتر شدن مشکل
آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم.
برای زمین، برای قلب‌هایمان!