ممنونم از کادر پزشکی آقای دکتر قنواتی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

همه چی عالی بود.

از منشی تا خود دکتر عالی.

ممنونم از کادر پزشکی آقای دکتر قنواتی