مهارکننده‌های سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تقریبا همه‌ی بیماران مبتلا به فشارخون بالا یا نارسایی قلب یکی از داروهای این خانواده را مصرف می‌کنند. شاید شما هم نام‌هایی مانند والزارتان، تلمیزارتان، لوزارتان یا انالاپریل و کاپتوپریل به گوشتان خورده باشد. این داروها در بیماری فشار خون بالا، معمولا به صورت ترکیبی با داروهای دیگر مثل آملودیپین یا هیدروکلروتیازید استفاده می‌شوند