یک میلیارد نفر مبتلا به فشارخون بالا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در دنیا بیش از یک میلیارد نفر مبتلا به فشارخون بالا هستند. قاتلی خاموش که خود می‌تواند عامل بیماری‌های مختلفی مانند حمله‌ی قلبی، سکته‌ی مغزی، نارسایی قلبی و سایر مشکلات قلبی‌عروقی باشد.
از این تعداد بیمار مبتلا به فشارخون بالا، کمتر از یک‌ نفر از هر پنج نفر، فشارخون خود را تحت کنترل دارند.
با پیشگیری از بروز، تشخیص به موقع و کنترل فشارخون بالا، خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی خود را کاهش دهیم.

بیمار مبتلا به فشارخون بالا