نکاتی که باید برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل رعایت کنید

دکتر حسن ریاحی

?برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل، نکات زیر حتما باید رعایت شوند:
?فشار خون دستی که فشارش بالاتر است، همیشه باید ملاک باشد.
?سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری، سیگار نکشیده و چای و قهوه نیز میل‌نکنید.
?پنج دقیقه قبل از اندازه‌گیری، در حالت استراحت باشید.
?برای اندازه‌گیری فشار خون، روی صندلی نشسته، پاهایتان باید به زمین رسیده باشد.
?هنگام اندازه‌گیری، پاها را روی هم نیندازید.
?دستتان باید در حالت راحت روی دسته ای باشد که در سطح قلب قرار گیرد.
?زمان اندازه‌گیری فشار خون، بهتر است صبح قبل از مصرف داروی فشار خون و شب‌قبل شام باشد.
?در صورت نیاز به دستشویی، حتما قبل از اندازه‌گیری فشار خون به دستشوبی بروید.
?در هر نوبت ویزیت، دستگاه خود را جهت بررسی از نظر درستی، به کلینیک بیاورید.