نگو از ما گذشته!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

یادمان باشد که هیچ‌وقت خیلی دیر نیست.
توان‌بخشی قلبی و برنامه‌ی ورزشی دقیق، بدون نگاه به سن، یا اینکه مشکل قلبی ساده است یا پیچیده یا اینکه چقدر از شروع آن می‌گذرد، می‌تواند به بیمار کمک کند.