نیمی از مرگ‌های ناشی از تنگی عروق قلب، به علت ایست ناگهان قلبی است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

احیای قلبی عروقی را یاد بگیریم

نیمی از مرگ‌های ناشی از تنگی عروق قلب، به علت ایست ناگهان قلبی است که اگر احیای درست و به موقع انجام شود، قابل برگشت است.