هر کسی درد خودش رو دارد!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

علامت‌های حمله‌ی قلبی در خانم‌ها

با آقایان ممکن است فرق داشته باشد.

بسیاری از خانم‌ها موقع سکته‌ی قلبی

درد قفسه‌ی سینه ندارند و ممکن است

تنگی نفس، تپش قلب، حالت تهوع و

خستگی شدید ناگهانی، تنها علامت

یک حمله‌قلبی در یک خانم باشد.