هشت ساعت بخوابید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای سلامت قلب خود، با قدم‌های ساده شروع کنید

هشت ساعت بخوابید

  • خواب کافی و با کیفیت، برای سلامت قلب بسیار مهم است.
  • درست است که افراد در سن‌های مختلف، به مقدارهای مختلف از خواب نیاز دارند، ولی عدد هشت، یک عدد متوسط قابل قبول برای همه است.
  • ممکن است تنظیم خواب کافی و با کیفیت، برای همه ساده نباشد، اما هم است. حتما برای آن برنامه‌ریزی کنید.