هفته‌ای دو ساعت و نیم پیاده‌روی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر به مدت یک سال هفته‌ای دو ساعت و نیم پیاده‌روی داشته باشید

مانند این است که حدودا از تهران تا یزد پیاده‌روی کرده باشید