هفت باور اشتباه درباره وریدهای واریسی

دکتر حسن ریاحی واریس

 

?یک:
روی هم انداختن پاها باعث واریس می شود.
این مطلب درست نیست. نه روی هم انداختن پاها، و نه کفش و جوراب غیرآزاد، هیچکدام باعث واریس نمی‌شوند؛ گرچه ممکن است در صورت وجود واریس، آن را تشدید کنند.
علت ایجاد واریس، خراب شدن دریچه های داخل وریدها و ضعیف شدن دیواره ورید است.

?دو:
بارداری باعث واریس می‌شود.
این مطلب نیز اشتباه است. بارداری ممکن است واریس را در کسی که از قبل مبتلا بوده تشدید کند، اما خودش باعث واریس نمی‌شود و وریدهایی که در طول بارداری برجسته و معلوم می‌شوند، معمولا پس از پایان بارداری، به حالت طبیعی برگشته و ناپدید می‌شوند.

?سه:
اگر اعضای خانواده شما واریس دارند، شما هم حتما مبتلا خواهید شد.
این مطلب هم درست نیست و وجود وریدهای واریسی فقط در نیمی از افراد حالت ارثی دارد و اگر افراد خانواده شما مبتلا هستند، به این معنی نیست که شما هم حتما مبتلا می‌شوید.

?چهار:
ماساژ می تواند باعث درمان واریس شود.
این مطلب نیز درست نیست. ماساژ ممکن است باعث کاهش تورم و کم‌کردن ناراحتی شود، اما باعث از بین رفتن وریدهای واریسی نمی‌شود.
ولی برای وریدهای واریسی به‌ویژه وقتی باعث تورم پا، گرفتگی عضلات، درد و احساس سنگینی پا شوند، راه‌های درمانی وجود دارد؛ از جمله اسکلروتراپی (تزریق) و لیزر که هر دو می‌توانند وریدهای واریسی را درمان‌کنند.

 

ادامه دارد …