همه برای یکی!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

دربرنامه‌ی توان‌بخشی قلبی، مراقبان سلامت، شامل پزشک، پرستار، فیزیولوژیست ورزشی بالینی، مشاور و متخصص تغذیه و همین طور روانپزشک، بیمار را در طول برنامه توانبخشی قلبی بر اساس ویژگی‌های شخصی هر فرد، راهنمایی و پیگیری می‌کنند.