همه بعد از زایمان فارغ نمی‌شوند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بیماری‌های قلبی عروقی در دوران بارداری

بسیار شایع هستند و می‌توانند بعد از زایمان هم

ادامه پیدا کنند. خانم‌هایی که به تازگی

مادر شده‌اند، نباید به خاطر بچه‌داری

از سلامت قلب و عروق خودشان غافل شوند.

لطفا یادمان باشد که بیماری‌های قلبی،

اولین علت مرگ در این خانم‌ها هستند.