همیشه برای قول دادن به قلبتان فرصت دارید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

همیشه برای قول دادن به قلبتان فرصت دارید

هفتم مهرماه (۲۹ سپتامبر) به عنوان «روز جهانی قلب» نام‌گذاری شده است. همه‌ی ما می‌توانیم قهرمان قلب خود باشیم اگر به قلبمان قول بدهیم مراقبش باشیم و برای پایبندی به قولمان تلاش‌کنیم.
حدود سه هفته با قول‌های مختلفی که به قلبمان دادیم و به قلبتان دادید با شما بودیم. امروز، روز پایانی این سه هفته است و قول بالا، آخرین قولی که به قلبمان می‌دهیم.
یادمان باشد، هیچ وقت برای قول دادن به خودمان، عزیزانمان و قلبمان دیر نیست.

همیشه برای قول دادن به قلبتان فرصت دارید