هنگام سکته‌ی مغزی، زمان مساوی با مغز است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هنگام سکته‌ی مغزی، زمان مساوی با مغز است

در هر دقیقه که از سکته‌ی مغزی حاد می‌‌گذرد حدود دو میلیون سلول مغزی از بین می‌رود. در نتیجه هرچه فردی که سکته کرده زودتر در اورژانس تحت درمان قرار گیرد، آسیب مغزی کمتری اتفاق می‌افتد و شانس زنده‌ماندن و بهبودی مغزی بیمار بیشتر می‌شود.
اصطلاح «زمان مساوی با مغز است» از همین‌جا ایجاد شد.
در زمان سکته، هرچه زودتر با اورژانس تماس بگیرید و اقدامات درمانی زودتر شروع‌شوند، از بین رفتن سلول‌های مغزی زودتر متوقف می‌شود و احتمال ناتوانی‌های حسی و حرکتی و شناختی و آسیب به فرد کمتر است و زندگی فردی که سکته کرده با احتمال بیشتری ممکن است حفظ شود.
به همین دلیل، باید علائم سکته حاد مغزی را شناخت، و در صورت شک به بروز آن، بدون معطلی اورژانس را خبرکرد. زمان طلایی برای شروع درمان مؤثر، معمولا فقط حدود چهار ساعت است.
.

هنگام سکته‌ی مغزی، زمان مساوی با مغز است