هیچ شکافی بین نسل ها نیست!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

سابقه‌ی خانوادگی مثبت برای بیماری‌های قلبی، یعنی داشتن یک خویشاوند درجه یک آقا (مانند پدر یا برادر) که در سن کمتر از 55 سالگی دچار سکته‌ی قلبی یا بیماری‌های قلبی عروقی دیگر شده یا یک خویشاوند درجه یک خانم (مانند مادر یا خواهر) که در سن کمتر از 65 سالگی دچار بیماری‌های قلبی عروقی شده.
اگر این سابقه را در خانواده داریم، خطر بروز حمله‌ی قلبی در ما بیشتر است و باید بیشتر از هم سن و سال‌های دیگر خود مراقب باشید و درباره‌ی کنترل سایر عوامل خطر حساس‌تر باشیم.