واریس خیلی تدریجی ایجاد می‌شود و فرد با علائمش هماهنگ می‌شود

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی واریس

بسیاری از بیماران مبتلا به واریس، متوجه علامت‌های زیادی که واریس برایشان ایجاد می‌کند نیستند، چون این بیماری خیلی تدریجی ایجاد می‌شود و فرد با علائمش هماهنگ می‌شود. اما بعد از درمان است که تازه متوجه می‌شود چه مشکلات زیادی داشته و آنها را تحمل می‌کرده است.

واریس