از وریدها و شریان‌های خود مراقبت کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

از وریدها و شریان‌های خود مراقبت کنید

با خوردن غذاهای کم‌چرب، ترک سیگار، ورزش روزانه و پرهیز از بی‌حرکتی تا حد زیادی می‌توانید از ایجاد لخته در رگ‌های خود پیشگیری کنید.

از وریدها و شریان‌های خود مراقبت کنید