در هر ویزیت، لیست همه داروهای دیگری را نیز که مصرف می‌کنید همراه داشته باشید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بعضی از بیماران که چندین بیماری دارند، توسط پزشکان مختلفی از رشته‌های مختلف ویزیت می‌شوند و برای آنها دارو تجویز می‌شود.از آنجا که بعضی از داروها ممکن است اثرات کاملا مشابه داشته و بعضی نیز تداخل‌های دارویی جدی داشته باشند، بسیار ضروری است که در هر ویزیت، لیست همه داروهای دیگری را نیز که مصرف می‌کنید همراه داشته باشید و پزشک معالج را از آنها مطلع کنید.

دارو