پشت بسته‌بندی‌ها را بخوانید!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

پشت بسته‌بندی‌ها را بخوانید!

✨بر اساس توصیه‌ی انجمن‌های بین‌المللی سلامت، سهم چربی‌ها در کالری روزانه، باید کمتر از هفت درصد باشد؛ تا خطر بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی کم‌شود.
✨این‌بار که برای خرید به سوپرمارکت می‌روید، قبل از گذاشتن یک خوراکی داخل سبد، برچسب مربوط به ارزش غذایی و درصد قند و چربی آن را بخوانید، شاید لازم شد بعضی از این خوراکی‌ها را سر جایشان بگذارید!