پیشگیری از ایجاد ترومبوز در نشستن‌های طولانی

دکتر رضا قنواتی آمبولی‌ ریه - پیشگیری - ترومبوآمبولی وریدی - دی وی تی

پیشگیری از ایجاد ترومبوز در نشستن‌های طولانی