پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی‌عروقی چیست؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

به هر اقدامی که منجر به پیشگیری یا تاخیر در بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی می‌شود پیشگیری اولیه از بیماری‌ قلبی‌عروقی گفته می‌شود.

مهم‌ترین فاکتورهای خطر قابل پیشگیری:
۱- مصرف سیگار
۲- فشارخون بالا
۳- چربی خون بالا
۴- چاقی و اضافه وزن
۵- کم‌تحرکی

پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی‌عروقی چیست؟