چه زمانی مشکوک به آمبولی شویم و بلافاصله به اورژانس مراجعه کنیم؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

چه زمانی مشکوک به آمبولی شویم و بلافاصله به اورژانس مراجعه کنیم؟
– تنگی نفس ناگهانی
– درد قفسه سینه
– تپش قلب و تعریق ناگهانی
– احساس گیجی و غش کردن

در صورت بروز هر یک از علائم فوق بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید.

آمبولی ریه