یک کار خطرناک در اپیدمی‌ها

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

یک کار خطرناک در اپیدمی‌ها
– در زمان همه‌گیری بیماری‌ها، بعضی فکرها و اقدامات، غیر قابل جبران هستند.
یکی از آنها، جدی‌نگرفتن کافی اپیدمی است.

– اگر همه‌گیری ویروس جدید کرونا را که حالا یک همه‌گیری جهانی شده‌است، هر چیزی به جز یک موضوع واقعی جدی بدانیم، این فکر نتایجی خواهد داشت که قابل جبران نخواهد بود.

– یادمان باشد، هر چه قدر در خانواده و محل کار و جامعه، تصمیم‌ها و رفتارهای ما، روی افراد بیشتری اثر داشته‌باشد، خطرات جبران ناپذیر این جدی‌نگرفتن، دامنه بیشتر و وحشتناک‌تری خواهد داشت.

– اگر هنوز به اندازه‌ی کافی، این موضوع واقعی ترسناک را جدی نگرفته‌ایم، از همین لحظه، آن را کاملا واقعی و جدی بدانیم و تصمیم‌ها و رفتارهای خود را بر اساس دانسته‌ها و تجربیات موجود به روز شده، بازبینی‌ و بازسازی کنیم.

یک کار خطرناک در اپیدمی‌ها