کار در خانه

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

کار در خانه

– مهم‌ترین اصل مورد پذیرش در همه‌ی دنیا، برای کاهش خسارت‌های همه‌گیری ویروس جدید کرونا، «درخانه ماندن» و فاصله‌گیری اجتماعی است.

– از جمله، یکی از رعایت‌های مهم این است که تا می‌توانیم و امکان دارد، کارهای خود را در خانه و از راه دور انجام‌دهیم و مدیریت‌کنیم.

– و اگر چاره‌ای نیست و مجبور هستیم که از خانه بیرون برویم، طوری رعایت‌کنیم که

انگار ما حتما و قطعا کرونا داریم.
و انگار هر کس که ما با او سر و کار داریم، مادربزرگ ۹۰ ساله‌ی ما است.

کار در خانه