گام هفتم: منوی غذای روزانه طراحی کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی برنامه غذایی - تغذیه

هشت گام جهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی
گام هفتم: منوی غذای روزانه طراحی کنید:

شما تا این مرحله می‌دانید چه مواد غذایی را انتخاب کنید و کدام را محدود کنید. اکنون منوی خود را طراحی کنید.
سعی کنید در هر وعده بر مصرف سبزیجات و غلات کامل تأکید داشته باشید. در تنظیم منوی خود تنوع به خرج دهید. در این صورت می‌توانید مطمئن باشید همه مواد مغذی که بدنتان نیاز دارد دریافت می‌کنید.

گام هفتم: منوی غذای روزانه طراحی کنید