گرفتن درست نمونه ی خون برای اندازه گیری قند خون

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

گرفتن درست نمونه ی خون برای اندازه گیری قند خون

بهترین محل برای گرفتن نمونه‌ی خون، نوک انگشتان است و استفاده از نواحی دیگر بدن،  دقت اندازه‌گیری را کم‌می‌کند.

نوک انگشتی که برای نمونه‌گیری استفاده می‌شود، باید کاملا خشک و تمیز باشد. مثلا اگر قبل از اندازه‌گیری با همان دست، میوه یا شیرینی خورده‌باشید، ممکن است دستگاه، قندخون را به‌صورت اشتباه بالاتر نشان‌دهد. برای همین در شرایط معمول در منزل، قبل از گرفتن نمونه، دست را با آب گرم و صابون بشویید و حتما پس ازآن خشک‌کنید.

اما در شرایطی که در محیط آلوده‌‌ای هستید، می شود از دستمال الکلی هم برای تمیز کردن نوک انگشت استفاده‌کرد، که باز حتما باید قبل از نمونه‌گیری، انگشت را خشک‌کنید.

محل نمونه گیری بهتر است از کناره‌های نوک انگشت انتخاب‌شود. زیرا این بخش‌ها، شبکه‌ی مویرگی بهتر و شبکه‌ی عصبی ضعیف‌تری دارند. بنابراین نمونه‌گیری راحت‌تر و بدون درد خواهدبود.

اندازه‌ی قطره‌ی خونی که باید روی نوار تست استفاده‌شود، با توجه به نوع دستگاه متفاوت است. برای همین حتما از تیم درمانی یا کارشناسان دستگاه راهنمایی‌بگیرید و درجه‌ی قلم خون‌گیری را متناسب با آن تنظیم‌کنید. همچنین در صورتی که قطره‌ی اول کافی‌نبود، برای بیشتردستگاه‌ها این‌طور است که قطره‌ی جدید نمی‌شود اضافه‌کرد و تست را باید با نوار تست جدید از ابتدا انجام داد.

برای اندازه‌گیری دقیق قند خون، دست نباید سرد باشد و پس از سوزن‌زدن، نباید انگشت را فشار داد تا خون از آن خارج شود.

 

گرفتن درست نمونه ی خون برای اندازه گیری قند خون