یکی از تصورات رایج اشتباه در بین بیماران قلبی که دچار انسداد عروق می‌شوند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی بیماری عروق کرونری - بیماری عروقی محیطی

یکی از تصورات‌رایج در بین بیماران قلبی که دچار انسداد عروق می‌شوند این است که بعد از جراحی بای پس عروق قلب، دیگر نیازی به مصرف دارو نیست. اما واقعیت این است که این جراحی فقط بخشی از درمان این بیماران است و در کنار مصرف داروها، می تواند باعث کاهش عوارض ناشی از گرفتگی عروق قلب، مثل نارسایی قلبی و سکته قلبی مجدد شود. همچنین برخی داروها مثل داروهای رقیق کننده خون، داروهای کاهنده چربی و برخی داروهای دیگر، عمر عروق پیوندی را افزایش می‌دهند.
ازطرف دیگر از آنجایی که فرایند گرفتگی عروق یک فرایند منتشر است و در سایر نقاط بدن نیز مشاهده می‌شود، مثل انسداد عروق مغزی، عروق کلیوی و عروق پا، مصرف این داروها، جلوی پیشرفت بیماری در این اعضا را نیز می‌گیرد.
پس اگر جراحی بای پس عروق قلب انجام داده اید، مصرف دارو را دست کم نگیرید.

 

یکی از تصورات رایج اشتباه در بین بیمارانی که دچار انسداد عروق می شوند