image_5

یکی از تصورات رایج اشتباه در بین بیمارانی که دچار انسداد عروق می شوند