یکی از علت‌های اصلی بیماری‌های قلبی عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

یکی از علت‌های اصلی بیماری‌های قلبی عروقی در دنیا مصرف الکل است