یک تغییر کوچک خوب در هر وعده غذایی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلبت رو دو دستی بچسب!

بیشتر از دو سوم مرگ‌های قلبی، با رژیم غذایی بد در ارتباط است.
یک تغییر کوچک خوب در هر وعده غذایی، در دراز مدت جان ما را نجات می‌دهد.