یک روز بد، با ورزش می‌تواند بهتر شود

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فقط بیست دقیقه ورزش کردن در هر روز، حال شما را بهتر می‌کند. هم حال جسمتان را و هم حال روحتان را. اگر در فضای باز ورزش‌کنید، به سود ورزش، دریافت کافی ویتامین دی هم اضافه می‌شود.