2- قلب خانم‌ها را دریابید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب خانم‌ها را دریابید
خانم‌ها در صورت بروز حمله‌های قلبی، عوارض و مرگ و میر بیشتری دارند نسبت به آقایان