20 درصد کمتر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

واکسن آنفلوآنزا، خطر مرگ‌های ناشی از نارسایی قلبی را 20 درصد کمتر می‌کند.