22 درصد کمتر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

واکسن آنفلوآنزا، خطر بستری به علت بیماری‌های قلبی عروقی را 22 درصد کمتر می‌کند.