3- علامت‌های احتمالی آمبولی ریوی چیست؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی آمبولی‌ ریه

آمبولی ریه (گیر افتادن لخته خون در شریان‌های ریه) ممکن است در حالت‌های پیشرفته به سرعت باعث مرگ بیمار شود. به همین دلیل، لازم است تشخیص و درمان آن به سرعت انجام ‌شود. علامت‌های احتمالی آمبولی ریوی شامل موارد زیر است:
– تنگی‌نفس ناگهانی یا تنفس سریع
– درد سوزشی قفسه سینه که اغلب با سرفه یا تنفس همراه است.
– درد در پشت
– سرفه (گاهی همراه با خلط یا ترشحات خونی)
– تعریق بیش از حد معمول
– تپش قلب
– احساس گیجی یا غش کردن
در صورت بروز ناگهانی هر یک از علائم مشکوک به آمبولی ریه فورا به پزشک مراجعه کنید.

آمبولی ریه