3. ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است

اگر امروز سیگار را ترک کنید

  • یک تا دو سال بعد، ریسک حمله قلبی، بسیار کاهش پیدا می‌کند.
  • سه تا شش سال بعد، ریسک بیماری‌ رگ‌های قلب، نصف می‌شود.
  • پنج تا ده سال بعد، ریسک سکته مغزی، به شدت کاهش پیدا می‌کند.

ادامه دارد…