30 درصد بیماریشان تشخیص داده‌شده

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در کشورهای با درآمد کم و متوسط
از بین افراد مبتلا به فشار خون بالا
30 درصد بیماریشان تشخیص داده‌شده