دکتر ریاحی بی‌نظیرند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

⚡دکتر ریاحی بی‌نظیرند.

⚡تشخیصشون و مهارتشون عالی.

⚡اصلا همه چیز عالی.

⚡و مطب دکتر ریاحی از همه نظر، چه برخورد خودشون، چه برخورد همکارانشون و چه فضای حاکم بر مطب بسیار آرام بخش و دلپذیره.

⚡واقعا با همه مطب‌هایی که تا الان رفتم فرق داره.

⚡همه چیز با سایر مطب‌ها متفاوت بود.