36 درصد کمتر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

واکسن آنفلوآنزا، خطر مجموع بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ قلبی عروقی را 36 درصد کمتر می‌کند.