بسیار عالی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بسیار عالی.

و من بسیار خوشحالم که دکتر قنواتی پزشک من هستن.

و از همه پرسنل مطب کمال تشکر رو دارم.