در سال 2018

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در سال 2018، واکسیناسیون در ایالات
جلوی 7 میلیون ابتلا به آنفلوآنزا را گرفت
جلوی 100 هزار بستری
و جلوی 8 هزار مرگ را