از هر 5 نفر، فقط یک نفر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

حتی در کشورهای پیشرفته مانند ایالات
از هر 5 نفر، فقط یک نفر
واکسن آنفلوآنزا دریافت می‌کند.