هر 5 میلی‌لیترجیوه کاهش فشار خون

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هر 5 میلی‌لیترجیوه کاهش فشار خون
خطر مرگ‌های قلبی عروقی را 5 درصد کم می‌کند