الکل علت اصلی بیماری‌های قلبی و ….

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

الکل، یکی از علل اصلی
بیماری‌های عفونی، حوادث، سرطان،
بیماری‌های گوارشی و بیماری‌های قلبی است