مصرف الکل

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مصرف الکل
خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را
در یک فرد به صورت همزمان
4 برابر می‌کند