مصرف داروها در رمضان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مصرف داروها در رمضان

?بسیاری از افرادی که داروهای مربوط به بیماری‌های قلب و عروق مصرف می‌کنند، برای اینکه بتوانند روزه‌بگیرند، زمان و مقدار داروهای خودشان را تغییر می‌دهند.
?باید بدانیم که تعداد زیادی از داروهای قلب و عروق، باید با زمان و توالی مشخصی مصرف‌شوند تا عملکرد کافی داشته‌باشند و تغییر زمان مصرف بعضی داروها، می‌تواند باعث پیشرفت یا کنترل نامطلوب بیماری شود.
?پس قبل از ایجاد هر تغییری در رژیم دارویی، باید با پزشک مشورت‌کرد؛ و در ماه رمضان بیش از وقت‌های دیگر باید به علامت‌های بیماری و بدتر یا بهتر شدن آنها توجه‌کرد.