4- توصیه‌هایی برای پیشگیری از ایجاد لخته در وریدهای عمقی پا

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

• اگر برای مدت طولانی نشسته‌اید، حداقل در جا کمی پای خود را حرکت‌ دهید.
• در طول روز، هر یک ساعت چند دقیقه بایستید و قدم بزنید.

پیشگیری از ایجاد لخته در وریدهای عمقی پا