4. قلب خانم‌‌ها را دریابید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب خانم‌ها را دریابید
علائم بروز بیماری‌های قلبی،
ممکن است در خانم‌ها شبیه آقایان نباشد.
این علائم را هم باید خوب دانست.